Menu
Kosár

Vásárlási tájékoztató

RENDELÉS, VÁSÁRLÁS MENETE

Ön regisztráció és bejelentkezés nélkül böngészhet az oldal termékei között. Amennyiben Önnek megtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesen átveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban az esetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben a fizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és ára folyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de megrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindent elkövetünk, hogy a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalain megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A Bezzegh Épületgépészeti Kft. nem garantálja, hogy a www.bezzeghkft.hu oldalán található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalán!


A RENDELÉS MENETE

A Bezzegh Épületgépészeti Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció után egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő tette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Bezzegh Épületgépészeti Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.

A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk.

Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.

A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonra kattintva a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét és árát, ill. egy felugró ablak jelzi, hogy a kiválasztott termék belekerült a virtuális kosárba.

A jobboldali szélső kosárra rákattintva folyamatosan nyomon követheti a kosár tartalmának változásait. Itt láthatja majd a kosár teljes tartalmát.

Amennyiben mindent kiválasztott, ugyanerre a szélső kosárra kell kattintania és választania kell, hogy megrendelést vagy árajánlatot szeretne leadni. Itt még változtathat a mennyiségeken. A program a változásokat azonnal számolja és mutatja.

Kiválasztás után a "tovább" gombra kattintva léphet tovább. Még itt is változtathat a megrendelt mennyiségeken.

Ugyanitt kell kiválasztani a fizetés és az áruátvétel módját is, amit az Önnek leginkább megfelelőre rákattintva megteheti.

Egyéb információkat a megjegyzés rovatban adhat nekünk.

Innen még további módosításokra visszaléphet.

Amennyiben minden rendben van, kattintson az „Elküld” gombra, ezzel elküldte részünkre a megrendelését, amelyről automatikus visszaigazoló emailt küldünk.

Megrendelő megrendelése elküldésével a Bezzegh Épületgépészeti Kft.vásárlójává válik.

A megrendelés ügyfélszolgálatunk online visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.


TÁVSZERZŐDÉS

A szerződés tárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Bezzegh Épületgépészeti Kft. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között . A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Bezzegh Épületgépészeti Kft. nem iktatja.


(Részletes feltételeket lásd.: az Általános Szerződési Feltételeknél.)


A RENDELÉS/VÁSÁRLÁS ALÓL ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI


A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen az ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu címen, vagy az egyéb elérhetőségeinken. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.


Amennyiben a vásárlás módjánál a Vevő csomagküldést választ (postai utánvétel/kiszállítás) és a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg:


A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte.


Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a következő címre:


Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu


Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


A visszaküldött terméket lehetőség szerint, a készülék eredeti, gyári csomagolásában szíveskedjen visszaküldeni címünkre.


Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.


Csak akkor vagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza.


A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


A Bezzegh Épületgépészeti Kft. követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.


A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta. Amennyiben ezekről a felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.


A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.


A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.


JOGVITA RENDEZÉSE


Ügyfélszolgálati ügyintézés

Esetlegesen kialakult panaszaival a vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat írásban és telefonon egyaránt, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük.


Ügyfélszolgálati elérhetőségünk:


Bezzegh Épületgépészeti Kft.

Postázási cím: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.

Telefonszám: 06 20 296 12 16

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu

Ügyfélszolgáltunk hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között áll rendelkezésére.


Békéltető testületi eljárás

Amennyiben nem sikerül fentebb említett módon rendeznünk a vitás kérdést, úgy a vállalkozással szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti, mely eljárásban a vállalkozásnak, társaságnak együttműködési kötelezettsége van. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

TEL: 06(36) 429-614

FAX: 06(36) 323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

ODR link:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami a bezzeghkft@bezzeghkft.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


ADATVÉDELEM


Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll minden kérdés esetén munkaidőben telefonon vagy e-mailben.


06-20-296-1216 ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu


ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:


Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu

Telefon: 06 20 296 12 16


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

....................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) neve:

....................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:

....................................................................................................................................................

Kelt:


....................................................................................................................................................


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................JÓTÁLLÁS, GARANCIA


Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk benne, hogy termékünk hasznos lesz Ön és családja számára.


A jótállás a Polgári Törvénykönyv alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés illetve jogszabály alapján terheli a szolgáltatót.


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik.


Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.


A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.


A jótállásnak két fajtája van:


- a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és


- a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.


Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor.


Cégünk jótállást vállal az Általános Szerződési Feltételekben (Á.SZ.F.) is rögzítettek szerint, mely megfelel a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


A jótállási jogok érvényesítéséhez kérjük, ügyeljen rá, hogy helyesen kitöltött érvényesített jótállási jeggyel rendelkezzen a megvásárolt termék.


A jótállás időtartama az adott termék leírásánál, illetve jótállási jegyén feltüntetésre kerül. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:


- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)


- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,


- helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,


- megfelelő karbantartás hiánya, elmaradása


- elemi kár, természeti csapás okozta.


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó


- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.


A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.


A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.


Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


Vállalkozás: aki a fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.


A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.


A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságnál és a termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


KELLÉKSZAVATOSSÁG


A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.


Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).


Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)


A fogyasztó a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


TERMÉKSZAVATOSSÁG


Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.


A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét fogyasztó kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.


A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy


- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;


- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy


- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.


Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.


A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.


A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.


Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK:


2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV


45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400019.ngm


151/2003. (IX. 22.) KORM. RENDELET AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor


EGYÉB JOGI SZABÁLYOZÁSOK

Távszerződés


A szerződés tárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Bezzegh Épületgépészeti Kft. (adatok lent részletezve) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Heves megyei Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Bezzegh Épületgépészeti Kft. nem iktatja.


Adatvédelem


Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).


Vásárlás


Amennyiben Önnek megtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesen átveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban az esetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben a fizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és ára folyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de megrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindent elkövetünk, hogy a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalain megjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszaki specifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A Bezzegh Épületgépészeti Kft. nem garantálja, hogy a www.epuletgepeszetgyongyos.hu oldalán található anyagok pontosak és teljesek. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, a feltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára is kellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalán!


Vásártól történő elállás

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kérjük címünkre elküldeni. (Bezzegh Épületgépészeti Kft, 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6-8.) Elállás esetén, amennyiben minden az érvényes jogszabályoknak megfelelően történt a szolgáltató (Bezzegh Épületgépészeti Kft.) a fogyasztó részére 30 napon belül vissza fizeti a fogyasztó által kifizetett összeget.


Európai online vitarendezési platform


http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm